nav.no
NAV.no

Medlemskap i folketrygden når du har pensjon fra Norge og er bosatt i et annet EØS-land

Som pensjonist uten arbeid, er det trygdereglene i bostedslandet som gjelder for deg. Det betyr at ditt pliktige medlemskap i folketrygden som regel opphører når du flytter fra Norge. Du må selv undersøke hvilke rettigheter du får i det nye bostedslandet ditt og om du er omfattet av trygdeordningen der.

Hvis du ønsker et frivillig medlemskap i folketrygden når du er bosatt i et annet EØS-land, må du sende oss søknad og vi vil vurdere om du fyller vilkårene for dette. Dersom du fyller vilkårene for frivillig medlemskap vil vi gi deg informasjon om hva du kan gjøre for å dokumentere om du er omfattet av bostedslandets trygdeordning eller ikke.

Hvis du tidligere har fått avslag på søknad om frivillig medlemskap i folketrygden når du er bosatt i et annet EØS-land og fortsatt ønsker et frivillig medlemskap, må du sende ny søknad til NAV slik at vi kan vurdere saken din på nytt.

Du finner hele teksten på NAV.no

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x