Investeringer ble i dag godkjent for kjøp av 15 tusen flere datamaskiner

Lisboa, 4. februar 2021 (Lusa)Utgiftene som regjeringen i dag godkjente for kjøp av datamaskiner til skoler, for å lette fjernundervisning, vil tillate kjøp av ytterligere 15 tusen utstyr, avslørte Kunnskapsdepartementet.

I følge uttalelsen fra Kunnskapsdepartementet utgjør utgiftene som ble godkjent i dag i Ministerrådet 4,5 millioner euro, nok til å kjøpe ytterligere 15 tusen datamaskiner.  

Disse maskinene blir lagt til de 100 tusen datamaskiner som allerede ble distribuert i 1. akademiske periode og til 335 tusen som allerede er kjøpt i omfanget av Escola Digital-programmet, ved hjelp av felleskapital, som skal leveres i 2. periode.

I tillegg til denne utgiften ble fire finansieringslinjer for Portugal 2020-programmet åpnet, til en verdi av 14 000 euro, slik at kommunene også kan kjøpe datautstyr.

Veiledningen opplyser også at regjeringen har vært i kontakt med utstyrsforsyningsteamene, i et forsøk på å sikre levering av 335 tusen datamaskiner “innen de kontraktsfestede tidsfrister”.

På dagens møte i Ministerrådet godkjente regjeringen andre midlertidige tiltak for utdanningssektoren i sammenheng med covid-19-pandemien, som tvang nedstengning fra mandag til fjernundervisning, slik det skjedde i mars i fjor.

Blant disse tiltakene er det forutsatt muligheten for å behandle personopplysninger “i den grad det er nødvendig” så lenge undervisning som ikke er i klasserommet og endring av skolekalenderen er i kraft, for å kompensere for skolepausen som ble pålagt de siste to. uker.

Arbeidsmessig var det forutsatt at lærernes ferieplan skulle justeres i henhold til den nye timeplanen for prøver og eksamener, som skulle være kjent frem til 12. februar, uten å berøre retten til ferie.

Vilkårene for evalueringssyklusene vil også bli endret, slik at oppfyllelsen av kravene til karriereutvikling kan oppfylles, og lærerne som kommer tilbake til tjenesten eller som nå er plassert, kan presentere seg via e-post.

I løpet av dette året vil skolene kunne ty til å ansette en skole etter en rekrutteringsreservasjon uten plassering eller aksept, for å sikre midlertidige behov, i stedet for de to foregående reservasjonene.

Skoler stengte dørene for omtrent to uker siden, og barn og unge, fra barnehager til høyere utdanning, ble hjemme, i en skolepause som avsluttes på fredag.

Mandag kommer rundt 1,2 millioner studenter fra 1. til 12. år tilbake for å ta fjernundervisning, i likhet med det som skjedde det siste skoleåret.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x