IMT-online: Du kan nå bytte utenlandsk førerkort mot portugisisk

Fra 1. oktober, er det noen endringer angående førerkortet. Fra nå av kan borgere som er bosatt i Portugal med utenlandsk førerkort bytte ut utenlandsk førerkort mot portugisisk gjennom den nye tjenesten som er tilgjengelig på IMTonline- portalen .

Denne nye tjenesten, tilgjengelig på portugisisk og engelsk, gjør det mulig for borgere som er bosatt i Portugal å sende inn utvekslingsforespørsel og alle nødvendige dokumenter gjennom IMT-portalen.

Deretter planlegges en tur til en IMT-svartjeneste for at sjåføren skal bekrefte sin identitet og utføre innsamling av biometriske data, og dermed avslutte prosedyren trygt.

Portalen gir i tillegg til all nødvendig informasjon om prosedyren en utenlandsk simulator for utveksling av førerkort. Denne simulatoren lar sjåføren vite hvilken kategori av det portugisiske førerkortet som tilsvarer kategorien han har på sitt utenlandske førerkort.

Fremgangsmåtene for utveksling av utenlandsk kjøring med portugisisk, avhenger av landet der førerkortet ble utstedt, i henhold til:

  • Førerkort utstedt av EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS (Norge, Island, Liechtenstein);
  • Kjøre-titler oppnådd i land med bilateral avtale eller gjensidighetsregime med Portugal for anerkjennelse og utveksling av kjøre-titler oppnådd i land som overholder internasjonale trafikkonvensjoner;
  • Førerkort innhentet i land som ikke overholder konvensjonene.

IMTonline-portalen tilbyr for tiden flere tjenester relatert til sjåfører, transport og kjøretøy, blant hvilke følgende skiller seg ut:

  • Førere – fornyelse, erstatning og forespørsel om duplikat av førerkortet; utveksling av utenlandsk kort til portugisisk;
  • Transport – utstede og fornye et fartskriversjåførkort, utstede et CMT-førersertifikat og utstede et TVDE-førersertifikat;
  • Kjøretøy – forespørsel om 2. kopi av registreringsbeviset / enkeltbilsdokumentet, forespørsler om sertifikater som refererer til kjøretøy og forespørsler om endring av tekniske egenskaper.

Vår kommentar: Vi erfarer på nett, at det er noen bugs på websiden de første dagene med den nye funksjonen. Så hvis du ikke får det til, så er det ikke sikkert det er din feil.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x