Covid-19: unntakstilstand gir hjemmel for obligatorisk innesperring

Lisboa, 18. mars 2020 (Lusa) – Den unntakstilstanden som presidenten foreslår å inneholde pandemien til Covid-19, gir mulighet for obligatorisk obligatorisk innesperring av innbyggere hjemme og begrensninger i omløp på offentlige veier, med mindre det er berettiget.

Utkastet til dekret, sendt til parlamentet, ble i dag frigitt på nettstedet til presidentskapet i republikken og gir bestemmelser om at en unntakstilstand skal være i kraft i 15 dager, slik det lovlig er gitt.

For å «redusere risikoen for forurensning» og gjøre forebygging, kan «de nødvendige begrensningene bli pålagt av kompetente offentlige myndigheter», inkludert «obligatorisk innesperring hjemme eller i et helseanlegg, etablering av sanitære gjerder», samt «den å forby reise og opphold på offentlige veier som ikke er berettiget ”, lyder teksten.

De anses som berettigede turer, «nemlig ved utøvelse av profesjonell virksomhet, ved å yte helsehjelp, ved å bistå tredjepart, ved å levere varer og tjenester og av overveiende grunner».

I dekretet er det fastsatt at det vil være opp til regjeringen, «i dette tilfellet, å spesifisere situasjoner og formål der friheten for individuell bevegelse, helst ledsaget, forblir».

error: Content is protected !!