Grenseovergang fra Portugal til Spania. Foto © RoyGabrielsen.com

Covid-19: Spania utvider grensekontrollen med Portugal til 30. juni

Madrid, 22. juni 2020 (Lusa)Den spanske statlige offisielle Gazette publiserer i dag en bestemmelse om å utvide kontrollene ved de indre grenser til Portugal til 30. juni, under hensyntagen til den nødvendige “bilaterale karakteren av tiltakene som skal iverksettes”.

I følge den spanske stats offisielle journal, “ble det holdt konsultasjoner med nabolandene, under hensyntagen til den nødvendige bilaterale karakteren av tiltakene som skal iverksettes” for å løfte de barrierer som er gjeldende siden 16. mars på grunn av helsekrisen forårsaket av pandemien fra Covid-19.

“Som et resultat av disse konsultasjonene anses det som hensiktsmessig å opprettholde kontrollen ved de indre grenser til Portugal i en rimelig tilleggsperiode”, i følge den bestemmelsen.

Spania entret den såkalte “nye normal” klokken 00 søndag, med slutt på hindringer for bevegelse av mennesker over territoriet og åpningen av grenser til europeiske land (Schengen) med unntak av Portugal, etter ønske fra Lisboa .

Denne åpningen falt sammen med slutten av unntakstilstanden som var i kraft siden 15. mars for å inneholde covid-19-pandemien.

Bare spanske statsborgere bosatt i Spania, som må bevise deres vanlige opphold, eller som er bosatt i andre medlemsstater eller Schengen-tilknyttede stater som er på vei til deres bosted, vil få lov til å komme inn på nasjonalt territorium over grensene til Portugal.

I tillegg kan personer som skal ferdes eller oppholde seg på spansk territorium av en eksklusiv arbeidsgrense, reise inn i Spania, forutsatt at de presenterer støttedokumenter og personer som sender inn dokumenter som beviser grunnlag av force majeure eller en behovssituasjon.

Det siste unntaket omfatter utenlandsk personell som er godkjent som medlemmer av diplomatiske oppdrag, konsulære stillinger og internasjonale organisasjoner lokalisert i Spania, forutsatt at de reiser innenfor rammen av sine offisielle oppgaver.

Portugal og Spania vil åpne sine grenser 1. juli under en seremoni ledet av republikkens president, Marcelo Rebelo de Sousa, og kongen av Spania, Felipe VI, med tilstedeværelse av regjeringssjefene, António Costa og Pedro Sánchez.

De fleste land i verden stengte grensene i mars for å begrense spredningen av covid-19-pandemien.

Mer enn tre måneder senere løftes barrierer for bevegelse av mennesker i tide for å tillate turister å reise, en veldig viktig inntektskilde som for Spania betyr mer enn 12% av BNP.

Den covid-19-pandemien har allerede påstått mer enn 465 000 dødsfall og smittet mer enn 8,8 millioner mennesker i 196 land og territorier, ifølge en rapport fra det franske byrået AFP.

USA er det landet med flest dødsfall (119 846) og de mest bekreftede tilfeller av infeksjon (mer enn 2,2 millioner).

Dette blir fulgt av Brasil (50.617 dødsfall, mer enn en million tilfeller), Storbritannia (42.632 dødsfall, mer enn 304 tusen tilfeller), Italia (34.634 dødsfall og mer enn 238 tusen tilfeller), Frankrike (29.640 dødsfall, nesten 196 tusen saker) og Spania (28.323 døde, mer enn 246 tusen saker).

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x