Veldig klar luft og god sikt ute nå. Foto © RoyGabrielsen.com

Covid-19: Portugal slipper ut 52 tusen tonn CO2 mindre per dag

Lisboa 4. april 2020 (Lusa)Portugal slipper ut 52 tusen tonn karbondioksid (CO2) mindre per dag på grunn av tiltak for å hindre spredning av det nye koronaviruset, anslår miljøorganisasjonen Zero.

Den “enestående reduksjonen” av klimagasser skyldes fallet i forbruk av diesel, bensin og flydrivstoff, nedleggelse av kullkraftverk og en liten nedgang i strømforbruket, sier organisasjonen i en uttalelse som ble utgitt i dag.

Reduksjonen på 52 tusen tonn CO2 oppnås sammenlignet med mars 2019, ifølge Zeros regnskap.

Basert på data utgitt i pressen, rapporterer 60% nedgang i bensin og 40% dieselsalg, på grunn av tiltak for å minimere spredningen av viruset som forårsaker covid-19-sykdommen, og basert på data fra mars i fjor fra Generaldirektoratet for energi og geologi anslår Zero et fall på 56% i utslippene knyttet til veitransport.

Dette fallet i Zeros regnskaper førte til en reduksjon fra 48,3 tusen tonn CO2 per dag til 21,2 tusen tonn per dag.

Da, basert på data fra Nasjonale energinettverk for mars 2020 og sammenligning med mars 2019, sier miljøorganisasjonen at det var en nedgang i utslipp på 373 tusen tonn CO2 den siste måneden, da det var en økning i produksjonsprosenten fornybar energi (fra 64,2% til 73,5%).

“Stansen av det kullfyrte kraftverket Sines, siden Pego kraftverk i fjor også praktisk talt ble stoppet hele måneden, resulterte i en utslippsreduksjon på 515 tusen tonn karbondioksid,” sier Zero, som også vurderer et lite fall i strømforbruket på rundt 0,5% i en månedlig skala.

I følge uttalelsen falt således de gjennomsnittlige daglige utslippene av CO2, i produksjonen av energi, fra 26,7 tusen tonn per dag til 14,7 tusen tonn per dag.

Reduksjonen til mer enn halvparten av utslippene i de to sektorene legger opp til under 40 000 tonn CO2 per dag, noe som tilsvarer 22% av de totale daglige utslippene av klimagasser i Portugal i 2018.

I luftfartssektoren er ikke regnskapet så lett. Zero vurderer nedgangen på minst 95% av de totale flyreisene og mengden ‘jet-fuel’ som forbrukes (tall fra Generaldirektoratet for energi og geologi) og beregner en omtrentlig reduksjon på 12,7 tusen tonn CO2 per dag .

Totalt er det mer enn 52 tusen tonn CO2 som ikke lengre blir sendt til atmosfæren hver dag, en verdi som ifølge Zero kan være mer uttrykksfull “med tilbaketrekning av andre sektorer av økonomisk aktivitet”.

I uttalelsen analyserer Zero også data fra 2018 om utslippsreduksjoner (som Portugal sendte til FNs klimakonvensjon), som viser en utslippsreduksjon på 4,5% mellom 2017 og 2018.

Zero påpeker som positiv reduksjon av 14% i utslipp knyttet til strømproduksjon, med mer fornybar energi og mindre bruk av kull, men peker på den fortsatt høye utslippsvekten i transportsektoren, og “den enorme avstanden som må tildekkes slik at skogen kompenserer for de gjenværende utslippene som forventet i 2050 ”.

Og han sier at den nåværende utslippsreduksjonen er syklisk, men at når økonomisk utvinning finner sted, må den være strukturell, noe som krever “en kursendring” for en bærekraftig fremtid.

Det nye koronaviruset, som er ansvarlig for covid-19-pandemien, har allerede smittet mer enn en million mennesker over hele verden, hvorav nesten 57 000 døde.

I Portugal, ifølge balansen i dag av Generaldirektoratet for helse, var det 246 dødsfall, 37 flere enn dagen før (+ 17,7%), og 9 886 tilfeller av bekreftede infeksjoner, noe som representerer en økning på 852 i sammenlignet med torsdag (+ 9,4%).

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x