22 reservoarer med vannverdier over 80% av det totale volumet

Lisboa, 2. april 2020 (Lusa)22 reservoarer, av de 59 overvåkede hadde i slutten av mars vanntilgjengelighet over 80% av det totale volumet, mens 14 hadde verdier under 40%, ifølge data fra National Information Service. Vannressurser (SNIRH).

På den siste dagen i mars, sammenlignet med forrige måned, var det en økning i volumet lagret i seks hydrografiske bassenger og en nedgang i ytterligere seks.

Barlavento (31,1%) og Sado bassenger (38,7%) hadde lavest vanntilgjengelighet i slutten av mars, fulgt av Mira (48,6%).

I følge SNIRH-data er Cávado (86,9%), Ave (84,5%), Douro (82,9%), Mondego (81%), Tagus (80,6%), Lima-bassengene (65,5), Guadiana (64,3%), Arade (57,9%) og West (51,8%) hadde de høyeste lagringsnivåene i slutten av mars.

Lagring i mars 2020 ved hydrografisk basseng var lavere enn gjennomsnittet i mars (1990/91 til 2018/19), med unntak av bassengene Cávado / Ribeiras Costeiras, Ave, Douro, Mondego og Tejo.

Hvert hydrografisk basseng kan ha mer enn ett reservoar.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x