Kontroll ved grensen mellom Spania og Portugal. Foto © RoyGabrielsen.com

Covid-19: Nye tiltak trer i kraft klokken 00 på søndag

Lisboa 30. januar 2021 (Lusa)De nye tiltakene for å begrense covid-19-pandemien trer i kraft klokken 00 på søndag, og innfører regler for de som har tenkt å gå inn i, – eller forlate fastlands-Portugal – og gjenoppta fjernundervisning fra 8. februar.

Torsdag bestemte republikkens president, Marcelo Rebelo de Sousa, for tiende gang fornyelse av unntakstilstanden i Portugal, og samme dag godkjente ministerrådet et sett tiltak som skulle være i kraft frem til februar 14 for å inneholde utviklingen av covid-19.

I henhold til dekretet som ble offentliggjort på fredag, som regulerer unntakstilstanden, er reiser utenfor fastlandet med ethvert transportmiddel begrenset, med unntak av flyforbindelser til de autonome regionene Azorene og Madeira, samt for relaterte saker med arbeid, hjemkomst, transport av post og varer, og humanitære og nødformål.

Som i mars 2020 vil grensekontrollen ved begynnelsen av pandemien begrense sirkulasjonen mellom Portugal og Spania, ved autoriserte overgangssteder, transport av varer, arbeids- og utrykningskjøretøyer og beredskapstjenester.

Jernbanetrafikk mellom Portugal og Spania er suspendert bortsett fra godstransport og elvetransport er også suspendert, ifølge departementet for intern administrasjon.

Fra og med søndag vil det være åtte faste kryssingspunkter (24 timer i døgnet), fem autoriserte kryssingspunkter på arbeidsdager fra kl. 07.00 til 09.00 og 18.00 til 20.00, og et autorisert kryssingspunkt (Rio de Onor) på onsdager og lørdager fra kl. 10.00 til 12.00.

På flyforbindelser må passasjerer som kommer til Portugal fra EU-land med mer enn 150 tilfeller av covid-19 per 100 000 innbyggere, sende inn en test, som blir satt i karantene hvis tilfellene overstiger 500 per 100 000 innbyggere.

Når det gjelder EU, er det ingen begrensninger for land med mindre enn 150 tilfeller per 100 tusen innbyggere, som Finland eller Norge, men folk fra land som Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia eller Nederland, som har mellom 150 og 500 tilfeller av covid-19 per 100 tusen innbyggere, må fremlegge bevis på covid-19-test med et negativt resultat utført de siste 72 timene.

Passasjerer fra land med mer enn 500 tilfeller per 100 tusen innbyggere, for eksempel Spania eller Irland, må presentere den negative testen, men må også oppholde seg i 14 dager i karantene, hjemme eller på et sted indikert av de portugisiske helsemyndighetene …

I dette tilfellet er viktige turer ekskludert hvis lengden på oppholdet ikke overstiger 48 timer.

Når det gjelder flyreiser fra land utenfor EU, er tre kategorier definert. For flyreiser fra trygge land (liste over Rådet for Den europeiske unions anbefaling) kreves bevis på negativ test. For flyreiser fra alle andre land er bare viktige reiser tillatt og alltid med bevis på test.

I forhold til Brasil og Storbritannia er flyreiser suspendert til 14. februar, med unntak av hjemflyvninger.

I utdanningssektoren er undervisningsaktiviteter suspendert til fredag ​​5. februar i utdannings- og undervisningsinstitusjoner, med ikke-ansikt til ansikt-undervisning gjenopptatt fra mandag 8. februar.

Barnehagene vil være stengt og støttetiltak for familier vil være i kraft.

Alle restriksjoner på fastlands-Portugal de siste 15 dagene for drift av ikke-viktig handel, servering og relatert til forbudet mot bevegelse mellom kommuner i helgen, forblir i kraft i denne nye unntakstilstanden.

På helseområdet vil det være tillatt å ansette leger og sykepleiere utdannet i utlandet i maksimalt ett år, “forutsatt at visse krav er oppfylt”.

Når det gjelder leger som er utdannet i utlandet for å bli ansatt for enheter i National Health Service, må de bevise at de er godkjent i den skriftlige eksamenen, som kreves for anerkjennelse av graden.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x