Covid-19: Lockdown fortsetter til midten av mars

Lisboa 9. februar 2021 (Lusa)Portugal forventes å fortsette med dagens lockdown til midten av mars, sa helseministeren i dag, noe som indikerer at landet fortsetter med en «ekstremt høy forekomst» av nye tilfeller av smitte med det nye coronavirus.

«Det er helt tydelig at den nåværende lockdown må forlenges over lengre tid, med start nå i løpet av februar måned, og deretter gjenstand for evaluering, men sannsynligvis i en periode som ekspertene i dag anslår til 60 dager fra begynnelsen.» , sa Marta Temido, etter et virtuelt møte med spesialister på Infarmed, i Lisboa.

Nivået som skal oppnås er å ha «innkvartering av intensivavdelinger under 200 senger og en samlet forekomst på 14 dager under 60 tilfeller per 100 tusen innbyggere», erklærte han.

På spørsmål om mulige endringer i lockdownmodellen og gradvis oppheving av restriksjoner, uttalte hun at «det må behandles på et senere tidspunkt», med henvisning til resolusjonene fra Ministerrådet og dekretene fra republikkens president.

Marta Temido antydet at ekspertene ble bedt om å oppnå enighet om «et grunnleggende kriterium for å revurdere beslutninger om å utvide tiltak», og erkjenner at når det gjelder antall forekomster, overføringsrisiko og andre indikatorer, «har ekspertene snakket i forskjellige retninger, ikke alltid sammenfallende ”.

«Dette er emner som vi kommer tilbake til senere,» sa han.

Antall nye daglige tilfeller har en «tendens til å avta», men «ingenting er avsluttet», understreket Marta Temido og la til at «jo større lockdown, jo raskere reduseres den effektive risikoen for overføring».

Lockdown som ble startet 15. januar markerte begynnelsen på nedgangen i antall nye saker, «mer forsterket» som et resultat av forverring av tiltakene og nedstengning av skoler 21. januar.

Selv om det var «mer forsinket», var det også en gradvis reduksjon i antall sykehusinnleggelser og dødsfall som tilskrives covid-19.

Helseministeren sa også at lockdownen hadde innvirkning på estimatene som det nasjonale institutt for helsedoktor Ricardo Jorge gjorde om muligheten, på dette tidspunktet, for at den mest smittsomme varianten av SARS-CoV-2 oppdaget i Storbritannia når 60 prosent prevalens, noe som indikerer at det var mulig å «redusere prevalensen».

Marta Temido antydet at departementet hennes allerede har bedt Generaldirektoratet for helse om å vurdere kriteriene for å teste kontakter med smittede i den forstand at enhver kontakt, uavhengig av risiko, kan ha tilgang til en test.

Når det gjelder vaksinasjon, hvis første fase utvides til april, antok hun «vanskeligheter og begrensninger».

«Vi vet alle at antall vaksiner kontraheret av [EU] -kommisjonen er høyere enn antallet som kommer til oss», sa hun og sa at Portugal, i formannskapet for EU, vil gi «støtte til kommisjonen. slik at de utførte kontraktene blir oppfylt og de avtalte mengdene blir levert så snart som mulig «.

Covid-19-pandemien forårsaket minst 2325744 dødsfall over hele verden, som følge av mer enn 106,4 millioner infeksjonstilfeller, ifølge en rapport laget av det franske byrået AFP.

I Portugal døde 14 557 mennesker fra 770 502 bekreftede tilfeller av infeksjon, ifølge den siste bulletinen fra Generaldirektoratet for helse.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x