Covid-19: Forbudt å sirkulere mellom kommuner mellom klokka 23.00 i dag og klokka 05 onsdag

Lisboa 27. november 2020 (Lusa)Sirkulasjon mellom kommuner på det kontinentale territoriet er forbudt mellom klokka 23 i dag og klokka 05 onsdag, med ti unntak for tiltaket som er fastsatt i unntakstilstanden, pålagt på grunn av covid-19-pandemien.

I henhold til regjeringsdekretet som regulerer anvendelsen av den nye unntakstilstanden, som trådte i kraft tirsdag, vil det være forbudt å sirkulere utenfor bostedskommunen mellom kl. 23.00 den 27. november og kl. 05.00 på 2. desember, “bortsett fra helsemessige grunner eller andre grunner av tvingende årsaker”.

Forbudet gjelder igjen mellom kl. 23.00 4. desember og kl. 23:59 8. desember.

Dekretet fastsetter ti unntak fra forbudet mot bevegelse mellom kommuner på fastlands-Portugal, nemlig reiser til utførelse av profesjonelle funksjoner med en erklæring utstedt av arbeidsgiveren eller av oppdragsgiveren, når det gjelder selvstendig næringsdrivende og eneeiere.

Helsepersonell og arbeidere fra helse- og sosialinstitusjoner, lærere og ikke-lærere fra skoleinstitusjoner, samfunnssikkerhetsagenter, sikkerhetsstyrker, militæret og inspektører fra Food and Economic Security Authority (ASAE) ) trenger ikke en erklæring fra arbeidsgiveren for å sirkulere.

Innehavere av suverene organer, ledere av arbeidsmarkedets parter og politiske partier representert i forsamlingen for republikken og “personer med gratis transitt utstedt under juridiske vilkår” kan også sirkulere mellom kommuner, samt gudstjenesteminister, ansatte ved diplomatiske og konsulære oppdrag. og internasjonale organisasjoner lokalisert i Portugal.

Reise til skoleinstitusjoner, barnehager, for å delta i prosesshandlinger og delta i offentlige tjenester er også tillatt, forutsatt at de har bevis på at de er utnevnt.

Flyktningene som kreves for å “forlate det kontinentale nasjonale territoriet” og for “ikke-bosatte borgere til steder med bevist varighet” kan også utføres, for eksempel “fordrivelser av andre tvingende familieårsaker, nemlig oppfyllelse av foreldreansvarsdeling”.

“Return to home” er også tillatt.

Tiltakene for å bekjempe covid-19-pandemien for den nye unntakstilstanden, som vil tre i kraft mellom 00:00 tirsdag 24. november og 23:59 8. desember, ble kunngjort av regjeringen i Lørdag.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x