TAP fly - Foto © RoyGabrielsen.com

Covid-19: Flytrafikkrestriksjoner forlenget til 15. april

Lisboa 29. mars 2021 (Lusa)Regjeringen forlenget til 15. april suspensjonen av flyreiser med Storbritannia og Brasil og den 14-dagers profylaktiske isolasjonen vil også gjelde landgrensen for høyrisiko-land.

I følge et notat fra utøvende myndighet er det bare hjemflyvninger tillatt fra Brasil og Storbritannia, og borgere som ankommer vårt land fra disse landene, samt fra Sør-Afrika, på hjemflyvninger eller via mellomlandinger, trenger ikke bare å presentere bevis på negativ test hvordan man overholder en 14-dagers profylaktisk isolasjonsperiode.

«Passasjerer som ankommer nasjonalt territorium uten bevis for å ha testet for SARSCoV-2-infeksjon, må utføre det på flyplassen, for egen regning, gjennom kvalifisert helsepersonell, og må vente på resultatet på selve flyplassen», sier han.

Notatet fra kontoret til ministeren for intern administrasjon sier også at passasjerer fra land med en forekomst på 500 tilfeller eller mer per 100.000 innbyggere «bare kan foreta viktige turer» og er også gjenstand for profylaktisk isolasjon fra 14 dager. Listen over disse landene inkluderer Bulgaria, Tsjekkia, Kypros, Slovenia, Estland, Frankrike, Ungarn, Italia, Malta, Polen og Sverige.

Bare passasjerer som reiser fra land der forekomsten er lik eller større enn 150 tilfeller per 100 000 innbyggere, kan også gjøre viktige turer, for eksempel Tyskland, Østerrike, Belgia, Kroatia, Danmark, Slovakia, Finland, Hellas, Latvia, Litauen, Luxembourg , Norge, Nederland, Romania og Sveits.

«På flyreiser fra tredjeland er bare viktige reiser tillatt», sier regjeringen.

Som en del av kontrollen av landegrensen til Spania understreker regjeringen at statsborgere eller de som har lovlig opphold på det nasjonale territoriet fra Storbritannia, Brasil, Sør-Afrika eller land med en forekomst på lik eller større enn 500 tilfeller per 100 tusen innbyggere, vil også måtte utføre en periode med profylaktisk isolasjon på 14 dager.

Innenfor rammene av tiltakene som er i kraft ved landgrensen, er “sirkulasjon mellom Portugal og Spania – og bare ved autoriserte kryssingspunkter – begrenset til internasjonal transport av varer, behørig dokumentert grense- og sesongarbeidere, og beredskaps- og utrykningskjøretøyer nødhjelpstjenester, reiser er ikke tillatt for turisme, legger han til.

I samme notat minner regjeringen også om at forbudet mot bevegelse mellom kommuner, i kraft under dekretet som regulerer unntakstilstanden, gjelder for alle borgere, uavhengig av nasjonalitet.

Når det gjelder borgere som ikke er bosatt på det nasjonale territoriet, er «bare muligheten for å reise, etter ankomst til Portugal, til det sted hvor det er bevist, nemlig et hotell eller annen innkvartering».

Disse innbyggerne, understreker kommunikasjonen, er underlagt «de samme reglene og unntakene for bosatte borgere», det vil si at de ikke vil kunne bevege seg utenfor innkvarteringskommunen.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x