GNR

Covid-19: Portugal blant 10 medlemsstater som har varslet EU om gjeninnføring av grensekontroll

Brussel 18. mars 2020 (Lusa) – Portugal er et av 10 medlemsstater som allerede har varslet EU-kommisjonen om gjeninnføring av kontroller ved EUs indre grenser, som et forebyggende tiltak mot spredning av det nye koronaviruset, sa en talsperson i dag.

Som et av medlemslandene med ytre grenser, er Portugal også et av landene som samfunnsutøvelsen er i nær kontakt for å implementere restriksjonene for innreise til EU-territoriet som ble besluttet dagen før av lederne for de 27, la talsmannen til. , under Europakommisjonens daglige pressekonferanse.

“Når det gjelder indre grenser, er dagens tilstand at vi har mottatt varsler fra Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Danmark, Polen, Litauen, Tyskland, Estland, Portugal og Spania,” sa en talsperson for samfunnsutøvelsen i dag, og la til at to Schengen-tilknyttede land med fri bevegelse har også gjort det, nemlig Sveits og Norge.

Selv om det er indikasjoner på mange andre begrensninger som er implementert av medlemslandene ved deres indre grenser, understreket den samme talsmannen, Adalbert Jahnz, at “så langt er dette medlemslandene” som har varslet kommisjonen om “gjeninnføring av grensekontroll” indre grenser ”.

Forrige søndag bestemte Portugal og Spania seg for å begrense sirkulasjonen på den felles landegrensen til varer og arbeidere over landegrensene på grunn av Covid-19-pandemien.

Kommisjonen minner om at medlemsstater som gjeninnfører kontroller ved de indre grenser, må informere Brussel, som de ti nevnte, da “den juridiske rammen forblir den samme” til tross for den nåværende situasjonen, med den samme talsmannen som påpeker at Fellesskapets utøvende myndighet har ikke lov til å stoppe grensekontrollen, men har befogenheten som verge for traktatene, til å overvåke om tiltakene som er besluttet er forholdsmessige, og til slutt å handle senere.

Når det gjelder stenging av EUs ytre grenser i en periode på 30 dager som ble besluttet på tirsdag av stats- og regjeringssjefene for de 27, på et ekstraordinært europeisk råd som ble holdt av videokonferanse, sa den samme talsmannen at kommisjonen er ” i nær kontakt med medlemslandene ”angående gjennomføringen av tiltaket, som også direkte involverer Portugal, et av unionens medlemsstater med ytre grenser.

Talsmannen med porteføljen av innenrikssaker understreket at “dessuten foregår det en videokonferanse på teknisk nivå med nasjonale grensemyndigheter” – som har blitt feiret hver onsdag i tre uker – og lagt til at det også i dag vil være en videokonferanse av transportministrene av de 27, hvor også spørsmålet om grenser vil bli diskutert.

Jahnz anerkjente blokkeringsproblemer og stor overbelastning ved forskjellige indre grenser som berører tusenvis av innbyggere og godstransport, og understreket at “det er absolutt nødvendig å finne løsninger så snart som mulig” for disse tilfellene.

Tirsdag ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om å forby «ikke-essensielle» innganger på europeisk territorium i 30 dager, kunngjorde presidenten for Det europeiske rådet, ved slutten av et ‘toppmøte’ ved videokonferanse.

“For å begrense spredningen av viruset, bestemte vi oss for å styrke våre ytre grenser ved å anvende en koordinert midlertidig begrensning av ikke-essensiell reise til EU i en periode på 30 dager, basert på fremgangsmåten foreslått av kommisjonen,” sa Charles Michel.

På sin side hilste presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, velkommen “full støtte” fra medlemsstatene til tiltakspakken som ble foreslått av kommisjonen, inkludert gjennomføring av midlertidige innreisebegrensninger ved de ytre grensene til EU.

“Vi hadde stor støtte fra medlemslandene, det er nå opp til dem å implementere [begrensningene], de sa at de vil gjøre det umiddelbart, det er en god ting. Derfor har vi en enstemmig og samlet tilnærming med hensyn til ytre grenser, ”sa han.

Når det gjelder de indre grensene og problemene som eksisterer der mange medlemsstater har bestemt seg for å stenge dem, forsvarte han at det er “helt avgjørende å fjerne blokkeringen av situasjonen”, ettersom mange mennesker er fanget i EU, og understreket også at innbyggerne har rett til å vende hjem , i tillegg til behovet for å tillate transport av varer, som er avgjørende for at det indre marked skal fungere.

Koronaviruset som var ansvarlig for Covid-19-pandemien smittet mer enn 194 000 mennesker, hvorav mer enn 7 800 døde.

Av de smittede over hele verden har mer enn 81 000 kommet seg etter sykdommen.

Utbruddet begynte i Kina i desember og spredte seg til mer enn 150 land og territorier, noe som førte til at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte en pandemisk situasjon, og påpekte at episentret siden har flyttet fra Kina. til Europa.

Hold deg oppdatert med våre gratis nyhetsbrev. Påmelding nederst.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x