Opphør av skatteplikt som bosatt i Norge – emigrasjon

Hvis du ikke er registrert som skattemessig emigrert, så innebærer dette at du ved innlevering av skattemeldingen må oppgi all inntekt og formue fra Norge og utlandet.

Dette er hva Skatteetaten skriver:

 Opphør av skatteplikt som bosatt i Norge – emigrasjon
Ved emigrasjon – fast utflytting – kan skatteplikten som bosatt opphøre etter utløpet av det tredje inntektsåret etter at du har tatt fast opphold i utlandet.  Det er flere vilkår som må være oppfylt for å kunne bli ansett som skattemessig emigrert. Du må godtgjøre at: 

 • du har tatt fast opphold i utlandet – og
 • at du ikke har oppholdt deg i Norge i mer enn 61 dager i noen av disse inntektsårene og
 • at verken du eller dine nærstående har disponert bolig i Norge i noen av disse inntektsårene 

Du vil være skattemessig bosatt i Norge i utflyttingsåret og de tre etterfølgende årene. I ditt tilfelle kan derfor skatteplikten tidligst opphøre fra og med inntektsåret 2021. Skatteplikten opphører ikke automatisk. 

Din pensjon fra norsk pensjonsyter vil alltid være skattepliktig til Norge. Ved en eventuell skattemessig emigrasjon vil du få kildeskatt på din pensjon fra Norge. 

Du kan lese om vilkårene for opphør av skatteplikt – emigrasjon på vår nettside: skatteetaten.no 

Bosatt etter skatteavtale 

Ved skatteplikt som bosatt både i Norge og i det landet du flytter til, gir skatteavtalen retningslinjer for vurderingen av hvor du skal ha ditt skattemessige bosted. Du kan kreve å bli ansett som skattemessig bosatt (etter skatteavtalen) i det landet du har flyttet til og ikke lenger i Norge. Et slikt krav må kunne dokumenteres ved bekreftelse fra skattemyndighetene i det andre landet på at du har skatteplikt som bosatt der etter skatteavtalen med Norge for den aktuelle perioden (Certificate of Residence). I enkelte tilfeller er det behov for å få fremlagt ytterligere dokumentasjon som grunnlag for å godtgjøre kravet. 

En vurdering av om du kan anses bosatt i et annet land etter den aktuelle skatteavtalens bostedsartikkel, vil kun være aktuell dersom skattemyndighetene i det andre landet anser deg for å være skattemessig bosatt der i henhold til intern rett og etter skatteavtalens bostedsartikkel.  Som utgangspunkt vil du derfor ha bostedsskatteplikt i Norge etter norsk internrett og skatteavtale inntil skattemyndighetene har foretatt en vurdering av om du er bosatt i et annet land, etter en skatteavtale. 

Dersom du krever deg bosatt i annet land etter skatteavtalen ved innlevering av skattemeldingen for 2018 må du krysse av i skattemeldingens post 1.5.6 – “Krever du deg bosatt etter skatteavtale i et annet land”. 

Unngåelse av dobbeltbeskatning 

Formue og inntekt i utlandet kan også være skattepliktig i det land hvor formuen befinner seg, eller hvor inntekten opptjenes eller utbetales. Er det inngått skatteavtale med det land hvor formuen eller inntekten er skattepliktig, vil skatteavtalen inneholde regler om hvilket land som kan beskatte formuen eller inntekten. Det er bostedslandet som skal være behjelpelig med unngåelse av dobbeltbeskatning. 

Ny skatteforvaltningslov 

Fra og med inntektsåret 2016 egenfastsetter skattepliktige skatten sin selv. Dette betyr at du fastsetter selv hvilken formue og inntekt Skatteetaten skal beregne skatt ut ifra.  Det er lurt å fastsette den så riktig som mulig og så nært opp til de faktiske forhold som du klarer. Har du gitt uriktig informasjon, kan Skatteetaten nå endre fem år tilbake i tid. 

Utfylling og innlevering av skattemelding 

Ved utfylling av skattemeldingen skal utenlands inntekten og tilhørende utgifter tas med fullt ut i selvangivelsen. Dersom du ikke har oppgitt all inntekt/formue ved første innlevering, eller at du ikke er medlem i norsk folketrygd kan du korrigere dette ved å levere inn ny skattemelding. 

Ved krav om bosetteing i annet land og/eller endring av trygdeavgift må du krysse av i skattemeldingens post 1.5.6. 

Skattemeldingen kan du levere elektronisk på vår nettside skatteetaten.no 

Skatteregler i Portugal 

Når det gjelder henvendelser om redusert skatt og beskatning i Portugal vil Skatteetaten at du kontakter portugisiske skattemyndigheter. Skattekontoret i Norge kan kun besvare henvendelser som gjelder spørsmål om norsk skatt og beskatning i Norge. 

Denne artikkelen kan kommenteres her i forumet vårt.

Få med deg de viktige nyhetene fra Portugal.
Meld deg på gratis nyhetsbrev – nederst på siden.

Vær med og støtt Mitt Portugal. Velg enkeltbeløp eller månedlig støtte:

Annonse
Spre budskapet
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •