A password will be e-mailed to you.

Data som er publisert av Eurostat 11. april viser at Portugal har hatt den nest høyeste prisstigningen innen EU.

Boligprisene steg 4,5% i EU i fjerde kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Blant medlemmene i eurosonen var økningen 4,2%.

For alle EU-land var det bare Italia (med unntak av Hellas, som ikke har noen tall) som rapporterte fall i boligprisene med -0.3%.

Irland er det landet som økte mest med 11,8% sammenlignet med 2016. Deretter Portugal med 10,5%, og tredje var Slovenia med 10%.

I Portugal økte boligsalget med 21% i 2017, og prisene nådde det høyeste nivået på åtte år.
En annen indikator for høyere boligpriser er bankenes vurdering av fast eiendom, som nå er den høyeste siden bunnen i 2011.

Annonse
Annonse
Spre budskapet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •